• NGO Kutno
  • Bez kategorii
  • 15.02.2024 r. weszła w życie Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6
Logotypy unijne