Baza organizacji

Znajdziecie tutaj spis organizacji kutnowskich: nazwę, krótką informację o zakresie działań, kontakt i aktualny skład zarządu. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do nawiązywania kontaktów i ułatwi poszukiwanie partnera do swoich działań. Zapraszamy do uzupełniania informacji o swojej organizacji. Przesyłajcie je na adres e-mail: kutno@opus.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Kontakt

ul. Narutowicza 20
99-300 Kutno
mail: poczta@tpzk.eu
tel: 24  252 72 72

Zarząd

prezes zarządu - Bożena Gajewska,
vice prezes zarządu - Karol Koszada,
sekretarz - Barbara Łuczak,
skarbnik - Marianna Cięgowska,
członek zarządu - Maria Wierzbicka,
członek zarządu - Stanisław Wojdecki,
członek zarządu - Danuta Ujazdowska.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej

Kontakt

ul. Narutowicza 20
99-300 Kutno
mail: zespol@folklor-kutno.pl
tel: 503 005 983

Zarząd

Prezes - Bożena Sudomir
Zastępca Prezesa Zarządu - Grażyna Kopczyńska
Sekretarz - Jan Szymański
Skarbnik - Agata Szydłowska
Członek Zarządu - Małgorzata Wielkopolan

Stowarzyszenie CZYSTA OKOLICA

Kontakt

99-300 Kutno, Psurze 8

tel. (24) 25 47 997

tel. kom. +48 516 551 966

mail: stowarzyszenie@czystaokolica.pl

http://czystaokolica.pl/

Zarząd
Prezes - Andrzej Orłow
Sekretarz - Arkadiusz Wyrzykowski
Skarbnik - Anna Gazarkiewicz

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej ,,SALOS”

Kontakt

ul. Woźniaków 56
99-300 Kutno
mail: alicja-wojciechowska1@wp.pl
tel: 607 045 066

Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury

Kontakt

ul. Żółkiewskiego 4
99-300 Kutno
mail: joanna.gala@tlen.pl
tel: 518 782 882

Zarząd

Prezes - Joanna Gała
Skarbnik - Marek Kurnatowski
Sekretarz - Aleksandra Szafrańska

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka

Kontakt

ul. Zamenhofa 12 lok.9a
99-300 Kutno
mail: biuro@zazaprojekt.pl
tel. 605 270 095

Zarząd

Prezes - Mikołajczyk Anna
Wiceprezes - Makkink Katarzyna Maria
Skarbnik - Fijałkowska Marta Małgorzata

Społeczna Fundacja Miasta Kutna

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 5
99-300 Kutno
mail: sfmk@wp.pl
tel. 24 355 10 12

Zarząd

Prezes - Bogdan Danielski
Wicerezes - Grzegorz Chojnacki
Sekretarz zarządu fundacji - Bożena Budnik
Skarbnik zarządu fundacji - Elżbieta Łuczak
Członek zarządu fundacji - Waldemar Twaróg
Członek zarządu fundacji - Michał Kacprzak
Członek zarządu fundacji - Agnieszka Pachlińska

Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych

Kontakt

ul. Kilińskiego 1
99-300 Kutno
mail: kkob2@wp.pl
tel. 24 254 90 10 

Zarząd

Prezes - Iwona Majtczak
Wiceprezes - Ewa Palczewska
Wiceprezes - Grażyna Wędzicka
Skarbnik - Sylwia Zakrzewska
Sekretarz - Barbara Jóźwiak

Fundacja Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie

Kontakt

ul. Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 19
99-300 Kutno
mail: amw.palacsaski@wp.pl
tel. 24 254 24 93  

Zarząd

Prezes - Wieczorkowski Andrzej Mariusz
Wiceprezes - Dunin Borkowska Anna Maria
Członek zarządu- Marchewka Dariusz Wawrzyniec

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Kutnie

Kontakt

ul. Kardynałą Stefana Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
mail: pzerii.kutno@interia.pl
tel. 24 254 25 01

Stowarzyszenie "Kutnowski Klub Amazonek"

Kontakt

ul. Kościuszki 52/44
99-300 Kutno
mail: kutnowskieamazonki@wp.pl
tel. 515 195 107

Zarząd

Przewodnicząca - Pasińska- Swendrowska Dorota
Sekretarz - Marciniak Elżbieta
Wiceprzewodnicząca - Buczek Renata Małgorzata
Skarbnik - Wiśniewska Zofia

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie

Kontakt

ul. 29 Listopada 27
99-300 Kutno
mail: orew.niezabudka@poczta.onet.pl
tel. 24 253 34 27

Zarząd

Przewodnicząca - Ewa Pogorzelska
Zastępca Przewodniczącego - Barbara Marianna Królikowska
Sekretarz - Marianna Józefa Popławska
Członek - Władysław Jan Strychalski
Skarbnik -Marceli Kaźmierski

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Activus

Kontakt

Podrzeczna 42 lok. 44
99-300 Kutno
mail: stowarzyszenie_activus@o2.pl
tel. 660 228 087 

Zarząd

Prezes - Wiśniewska Janina Stanisława
Sekretarz - Kubiak Monika
Skarbnik - Rojkowska Aldona
Wiceprezes - Kargier Wojciech

Stowarzyszenie ,,Jesteśmy dla Was”

Kontakt

ul. Przemysłowa 6
99-300 Kutno
mail: sosw1kutno@onet.eu
tel. 24 254 74 39 , 605 24 1323

Zarząd

Prezes - Szymczak Beata Katarzyna
Wiceprezes - Wilińska Katarzyna
Sekretarz - Chojnacka Agnieszka Maria
Członek - Jeszke Andrzej Stanisław
Skarbnik - Pietras Marta

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe Nr 10 w Kutnie

Kontakt

ul. Wyszyńskiego 11 pok.3
99-300 Kutno
biuro czynne we wtorki i czwartki w godz. 9.00 - 13.00
tel. 24 3556669
e-mail pzn.kutno@op.pl
www.pzn-kutno.pl.tl
Zarząd
prezes
Maria Hućko   tel.608184730
w-ce prezes Tadeusz Frontczak
skarbnik Elżbieta Jóźwiak
sekretarz Marek Janakowski

Polski Związek Głuchych ,Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Koło Terenowe w Kutnie

Kontakt

ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
mail: kutno.pzg@wp.pl, danutakonopczynska@wp.pl
tel. 605 034 550, 604 961 354

Zarząd

Prezes - Sławomira Urbaniak
Wiceprezes - Halina Głogowa
Skarbnik - Iwona Jóźwiak
Sekretarz - Danuta Konopczyńska
Członkowie - Julita Morawska, Piotr Rosiak, Jan Szymański

Odział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Kontakt

ul. Wyszyńskiego 11, lok. 5
99-300 Kutno
mail: ptwkkutno@autograf.pl
tel. 24 355 56 54

Zarząd

Prezes Zarządu - Anna Jóźwiak
Członek zarządu - Materka Stefania
Wiceprezes - Maj Janina
Wiceprezes - Gajewski Stanisław
Sekretarz - Paluszkiewicz Hanna
Członek zarządu - Walczak Krzysztof
Członek zarządu - Olesiński Leszek
Członek zarządu - Bojanowska Teresa
Członek zarządu -Tomczak Włodzimierz
Skarbnik zarządu - Kubiak Leszek

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "Przystań"

Kontakt

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
tel. 518 738 649, 692 602, 778

Zarząd

Przewodniczący - Komorowska Halina Albina
Z- Ca Przewodniczącego - Piotrowska Alina
Sekretarz - Siczewska Wanda
Skarbnik - Tomczak Elżbieta

Stowarzyszenie Centrum Integracji Środowiskowej Gucio

Kontakt

ul. Kazimierza Wielkiego 26
99-300 Kutno
tel. 604 451 870

Zarząd

Prezes Zarządu - Liwiński Ireneusz Piotr
Wiceprezes Zarządu - Złotowska Małgorzata
Sekretarz - Filipiak Halina Ewa
Członek Zarządu - Bojzan Anna Ewa
Członek Zarządu - Wiśniewska Magdalena Maria

Stowarzyszenie Pomocy "LARIS"

Kontakt

ul. Bolesława Krzywoustego 11
99-301 Kutno
tel. 602 599 243

Zarząd

Prezes - Pawlak Radosław
Wiceprezes - Stachecki Grzegorz Witold
Skarbnik - Sobczak Andrzej
Członek - Stańczuk Monika
Sekretarz - Ćwirko Godycka Dorota

Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin

Kontakt

ul. Kardynała Wyszyńskiego
99-300 Kutno
mail: tadeuszjankowski@onet.eu
tel. 502 775 050

Spółdzielnia Socjalna TIFT REKLAMY

Kontakt

ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
mail: tift@vp.pl
tel. 668 03 62 03, 668 03 61 91

Zarząd

Prezes -Kubiak Leszek
Wiceprezes - Katzerke Artur
Wiceprezes - Zaręba Grzegorz Sławomir
Wiceprezes - Dalkowska Marta
Wiceprezes - Walczak Marlena

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie

Kontakt

ul. Al. ZHP 8
99-300 Kutno
mail: hospicjumkutno@poczta.onet.pl
tel. 24 253 73 10

Zarząd

Prezes - Katarzyna Janina Kowalewska
Sekretarz - Agnieszka Anna Cieślińska

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów - "Trzeźwość"

Kontakt

ul. Wilcza 5a
99-300 Kutno
mail: ska.trzezwosckutno@op.pl
tel. 24 254 64 60
www.kutno.zsawl.pl

Zarząd

Prezes - Wojciechowska Urszula Wiesława
Skarbnik - Ziółkowska Grażyna
Sekretarz - Markiewicz Krystyna Dorota
Wiceprezes - Paluszek Halina Anna
Wiceprezes - Zakrzewska Danuta Urszula

Stowarzyszenie Amistad

Kontakt

ul. Staszica 7
99-300 Kutno
mail: amistad1@onet.eu
tel. 781 947 406, 500 194 797

Zarząd

Prezes - Jagodzińska Maria Magdalena
Wiceprezes - Gałucha Robert Artur
Sekretarz - Bogusławski Artur
Skarbnik - Dusza Marta

Stowarzyszenie ZŁOTY WIEK w Kutnie

Kontakt

ul. Władysława Jagiełły 6
99-301 Kutno
tel. 512 612 778

Zarząd

Prezes - Teresa Rzetelska
Wiceprezes - Jolanta Gajda
Skarbnik - Maria Zambrzycka
Księgowa - Henryka Sochalska
Sekretarz - Maria Stępniak

"TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Kutnie

Kontakt

ul. Kołłątaja 10/14
99-300 Kutno
mail: oddzialkutno@gmail.com
tel. 506 055 442
www:kutno.teenchallenge.pl

Zarząd

Prezes- Jan Jędrzejczak
Skarbnik- Monika Miller
Sekretarz- Zofia Jędrzejczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Romuald Bartosiewicz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Kontakt

99-300 Kutno
ul. Okrzei 1A
tel: 24 355 74 33
tel./fax: 24 355 74 30

Zarząd

Prezes - Zbigniew Leitgeber
Zastępca Prezesa - Liliana Urbańczyk-Wójcik 
Zastępca Prezesa - Maciej Kierzkowski
Skarbnik - Ewa Latecka
Sekretarz - Anna Marciniak-Ladko

 

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne

Kontakt

PL. J. Piłsudskiego 20
99-300 Kutno
Telefon: (24) 254-79-64
Email: kontakt@kth-kutno.pl
lub: 694 432 606

piotr.stasiak1@wp.pl

Zarząd

Prezes- dr Jacek Saramonowicz
Zastępca Prezesa- dr Piotr A. Stasiak
Zastępca Prezesa- Grzegorz Skrzynecki
Skarbnik- Renata Bulewicz - Garstka 
Sekretarz- Cezary Ejzenchart

 

Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37

Kontakt

Grabków 8a 99-300 Kutno
tel. 511 374 762
e-mail: kontakt@pulk37.org
strona internetowa: http://pulk37.org/

Zarząd

Prezes- Wiesław PALUCHOWSKI
Wiceprezes- Rafał AMBROZIAK
Członek- Elżbieta WALCZAK
Członek- Jacek POSTOLSKI
Członek- Konrad PODWYSOCKI

Stowarzyszenie Zwykłe - Rajd Motocyklowy Szlakiem Walk nad Bzurą

Kontakt

Os. Łąkoszyn V/1
99-300 Kutno
Tel. 608 724 444
Adam Zatoński
mail: adamkomandor@wp.pl

 

Logotypy unijne