KUTNOWSKA BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Znajdziecie tutaj spis organizacji kutnowskich: nazwę, krótką informację o zakresie działań, kontakt i aktualny skład zarządu. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do nawiązywania kontaktów i ułatwi poszukiwanie partnera do swoich działań. Zapraszamy do uzupełniania informacji o swojej organizacji. Przesyłajcie je na adres e-mail: kutno@opus.org.pl https://www.um.kutno.pl/page/418,kutnowska-baza-organizacji-pozarzadowych.html 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

ul. Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy

tel. 24  252 72 72
e-mail: poczta@tpzk.eu
strona www: www.tpzk.eu

KRS 0000145630

Zarząd:

Prezes – Bożena Gajewska,
Vice prezes – Barbara Łuczak,
Skarbnik - Ewa Grząślewicz,
Sekretarz -Elżbieta Żółtowska,
Członek Zarządu - Grażyna Baranowska,
Członek Zarządu - Barbara Borcińska,
Członek Zarządu – Danuta Ujazdowska,
Członek Zarządu - Julita Szczepankiewicz,
Członek Zarządu - Aleksandra Szafrańska-Dolewska.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

ul. Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Dworek Modrzewiowy

tel. 534 085 405
tel. 570009655, email: sutw@utwkutno.pl
strona www: www.utwkutno.pl

KRS  0000584384

Zarząd:
Przewodnicząca Zarządu - Maria Wierzbicka
I Zastępca Przewodniczącej - Jacek Paul
II Zastępca Przewodniczącej - Andrzej Zielonka
Skarbnik - Barbara Pietrzykowska
Sekretarz - Marlena Kluk
Członek Zarządu - Stefania Szadkowska
Członek Zarządu - Hanna Gontarek

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej

ul. Narutowicza 20; 99-300 Kutno

tel. 503 005 983
tel. 606 655 119
e-mail: zespol@folklor-kutno.pl 

KRS  0000339195

Zarząd:
Prezes - Bożena Szymczak
Zastępca Prezesa - Beata Cieślak
Skarbnik - Agata Szydłowska
Sekretarz - Jan Zygmunt Szymański
Członek Zarządu - Małgorzata Elżbieta Wielkopolan

Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie

ul. Staszica 8 ; 99-300 Kutno

tel./fax 24 254 79 37   kom. 603809685 
e-mail: rtm.kutno@wp.pl

KRS  0000206143

Zarząd:
Prezes - Sławomir Pijanowski
Zastępca Prezesa - Agnieszka Anna Cieslińska
Skarbnik - Katarzyna Beata Karolak - Rojewska
Członek Zarządu -Małgorzata Kubiak

Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury

ul. Żółkiewskiego 4 ; 99-300 Kutno

tel. 518782882

KRS  0000498037

Zarząd:
Prezes - Joanna Gała
Skarbnik - Marek Kurnatowski
Sekretarz - Aleksandra Szafrańska

Społeczna Fundacja Miasta Kutna

ul. Wojska Polskiego 5; 99-300 Kutno

e-mail: kontakt@sfmk.kutno.pl

KRS  0000089639

Zarząd:
Prezes Zarządu - Grzegorz Chojnacki
Vice Prezes - Michał Przemysław Kacprzak
Skarbnik - Radosław Rojewski
Sekretarz - Bożena Urszula Budnik
Członek Zarządu - Halszka Wierzbicka
Członek Zarządu - Magdalena Konczarek
Członek Zarządu - Liliana Urbańczyk - Wójcik

Stowarzyszenie "Dom Pracy Twórczej - Nowa Wieś"

Nowa Wieś 56 B;  99-300 Kutno

tel. 24 253 48 37

KRS  0000272213

Zarząd:
Prezes - prof. Dariusz Kaca
Sekretarz - Teresa Maria Mosiengiewicz
Członek Zarządu - Joanna Paljocha

Stowarzyszenie Złoty Wiek

ul. Jagiełły 6; 99-300 Kutno

e-mail: jola.gajda@op.pl

KRS  0000408215

Zarząd:
Prezes - Jolanta Stanisława Gajda
Zastępca Prezesa - Andrzej Zielonka
Księgowa - Henryka Sochalska
Skarbnik - Teresa Janiak
Sekretarz - Krystyna Wojtczak

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno

ul. Troczewskiego 2 a; 99-300 Kutno

tel. 667914064
tel. 724845780
e-mail: kutno@zhp.pl

KRS: 0000283814
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka
ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź

Komenda Hufca:
Komendant Hufca - phm. Krystian Olęncki
Zastępca Komendanta ds. programowych - phm. Olga Rosiak
Skarbnik Hufca - phm. Agnieszka Olęncka
Członkini komendy ds.kształcenia i pracy z kadrą - phm. Anna Kamala
Członek komendy - hm. Wiesław Aksman
Członkini komendy ds.organizacyjnych - phm. Małgorzata Rogozińska

Fundacja Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 19; 99-300 Kutno

KRS  0000173584

Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37

Grabków 8a ; 99-300 Kutno
Kontakt:
tel. 511 374 762 – WIESŁAW PALUCHOWSKI – prezes ; email: wieslaw.paluchowski@interia.pl 
( koordynator zlotu „Odyseja Historyczna”)

tel.505 042 102 – RAFAŁ AMBROZIAK – wiceprezes (koordynator ds. grup – zlot „Odyseja Historyczna”)

Grupa Rekonstrukcyjna
601 612 163 – Konrad Podwysocki; email:konrad.podwysocki@gmail.com

506 959 829 – Michał Lebiedowicz; email: michallebiedowicz@op.pl

723 888 653 – Daria Paluchowska -sprawy finansowe (Stowarzyszenie oraz Zlot Odyseja Historyczna) ,rejestracja stoisk handlowych oraz patronaty (Odyseja Historyczna)
email:daria_paluchowska@poczta.fm

e -mail: kontakt@pulk37.org
strona internetowa : http://pulk37.org/  

KRS 0000363364

Zarząd:
Prezes –            Wiesław PALUCHOWSKI
Wiceprezes –  Rafał AMBROZIAK
Członek –         Elżbieta WALCZAK
Członek –         Michał LEBIEDOWICZ
Członek –         Konrad PODWYSOCKI

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

ul. Okrzei 1A; 99-300 Kutno

e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszenie.edu.pl

KRS 0000482901

Zarząd:
Prezes - Zbigniew Jerzy Leitgeber 
Zastepca Prezesa - Liliana Urbańczyk - Wójcik
Zastępca Prezesa - Maciej Kierzkowski
Sekretarz - Anna Aleksandra Marciniak - Ladko
Skarbnik- Ewa Latecka

Stowarzyszenie "Rajd Motocyklowy szlakiem walk nad Bzurą"

Osiedle Łąkoszyn 5/1; 99-300 Kutno

e-mail: adamkomandor@wp.pl

Prezes - Adam Zatoński

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
99-300 Kutno

tel.: (+48) 24 254 79 64
e-mail: kontakt@kth-kutno.pl
www: http://www.kth-kutno.pl

KRS 0000376545

Zarząd:
Prezes - Jacek Saramonowicz
Zastępca Prezesa - Piotr Artur Stasiak
Zastępca Prezesa - Grzegorz Skrzynecki
Sekretarz - Cezary Zbigniew Ejzenchart
Skarbnik - Piotr Bielicki

Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Trzeźwość"

ul. Wilcza 5/A; 99-300 Kutno

e-mail: ska.trzezwosckutno@op.pl 

KRS 0000135812

Zarząd:
Prezes - Urszula Wiesława Wojciechowska
Skarbnik - Grażyna Ziółkowska
I Vi -ce Prezes - Czesław Stasiak
II Vi-ce Prezes - Agnieszka Magdalena Paluszkiewicz
Sekretarz - Wioletta Olczak

Stowarzyszenie "Kutnowski Klub Amazonek"

ul. Kościuszki 52/44; 99-300 Kutno

e-mail: kutnowskieamazonki@wp.pl 

KRS 0000101874

Zarząd:
Przewodnicząca- Dorota Pasińska
Wiceprzewodnicząca - Renata Małgorzata Buczek
Sekretarz - Renata Marzanna Michalak
Członek Zarządu - Tamara Elżbieta Włodarczyk

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie "Przystań"

ul. Kard. S.Wyszyńskiego 11;  99-300 Kutno

e-mail: alicja.przystan@onet.pl 

KRS 0000417943

Zarząd:
Przewodnicząca: Alicja Chirowska -Golonka
Zastępca Przewodniczącej: Józefa Stocka Pasterkiewicz
Sekretarz: Dorota Mieleszczenko 
Skarbnik: Lilla Smolińska

Stowarzyszenie Jesteśmy dla Was

ul. Przemysłowa 6
99-300 Kutno

tel. 24 254 74 39

KRS: 0000296921

Zarząd:
Prezes: Katarzyna Wilińska
Wiceprezes: Agnieszka Maria Chojnacka
Skarbnik: Marta Pietras 
Członek Zarządu: Magdalena Zawadzka
Sekretarz: Aleksandra Katarzyna Wińkowska

Stowarzyszenie Pomocy LARIS

ul. B. Krzywoustego 11
99-301 Kutno

tel. 24 355 47 50   kom. 602 599 243  faks: 24 352 04 14

e-mail: stowarzyszenielaris@wp.pl

 www: http://lariskutno.pl/

KRS    0000455734

Zarząd:
Prezes: Radosław Pawlak
Wiceprezes: Andrzej Sobczak
Sekretarz: Wioletta Izabela Burbul
Skarbnik: Dorota Ćwirko - Godycka
Członek Zarządu: Grzegorz Witold Stachecki

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciem z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów"

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

tel./fax. 24 253 31 72
e-mail:tecza_kutno@o2.pl
www.teczakutno.pl

KRS 0000289994

Zarząd:
Prezes: Tadeusz Straszewski
Wiceprezes: Dorota Ćwirko - Godycka
Skarbnik: Dorota Gackowska
Sekretarz: Tomasz Marcin Lemański
Członek Zarządu: Dariusz Przybysz

Stowarzyszenie Rodzina w Centrum

ul. Jana Pawła II 2 
99-300 Kutno

tel. 602 765 714

KRS: 0000599530

Zarząd:
Prezes: Ryszard Janusz Broda
Zastępca Prezesa: Magdalena Anna Borowiecka
Skarbnik: Teresa Maria Jakubowska

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Miejsko - Powiatowe Kutno
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11 b
99-300 Kutno

tel. 510 245 944

Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Oddział w Kutnie

ul. H. Kołłątaja 10/14
99-300 Kutno

tel. kom.  506 055  442;  500 205 492 
tel. stacjonarny : 24 254 88 92
e-mail: oddzialkutno@gmail.com

http://kutno.teenchallenge.pl/

KRS: 0000152376

Prezes Oddziału TC Kutno - Jan Jędrzejczak

Fundacja ARS VITA

ul. Oporowska 20
99-300 Kutno

kom.  605 911 595
e-mail: arsvitamost@wp.pl

KRS: 0000064174

Zarząd:
Prezes: Radosław Borowski
Wiceprezes: Henryk Stępień
Sekretarz: Maciej Krauze

Fundacja PRO APERTE

ul. Staszica 7
99-300 Kutno

tel. 786 039 274
e-mail: fundacja@proaperte.pl 

www: https://www.proaperte.pl/

KRS 0000749096

Prezes Zarządu: Przemysław Saczuk

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie

ul. Jastrzębia 15
99-300 Kutno

tel. 24 252 85 00;  tel./fax: 24 253 10
e-mail: biuro@hospicjumkutnowskie.pl

http://www.hospicjumkutnowskie.pl/


KRS 0000142523

Zarząd:
Prezes: Wiesława Sobczyk
Członek Zarządu: Paweł Stanisław Jędrzejczak
Członek Zarządu: Anna Szafoni -Nowak

Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu

Głogowiec 10
99-300 Kutno

tel. 24 254 23 80
e-mail: sun2@interia.eu

KRS: 0000132149

Zarząd:
Prezes: Elżbieta Ewa Pietrzyk
Członek Zarządu: Magdalena Anna Janowska
Członek Zarządu: Sławomir Paluszek
Członek Zarządu: Marek Byczkowski

 

Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"

ul. Jana Kilińskiego 1
99-300 Kutno

tel. 24 254 90 10
e-mail: kkob2@wp.pl 

KRS: 0000223328

Zarząd:
Prezes: Iwona Ewa Majtczak
Wiceprezes: Joanna Bilicka
Członek Zarządu: Iwona Pietrzak
Członek Zarządu: Sylwia Katarzyna Zakrzewska

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Narutowicza 11
99-300 Kutno

tel. 24 254 23 69

e-mail: pkpskutno@op.pl 

Klub Strzelectwa Sportowego "Orzeł" w Kutnie

 Majdany 12, 99-300 Kutno

Telefon: 602 266 337

e-mail: klub@orzel.kutno.pl

 

Oratorium im. Błogosławionego Michała Rua

Woźniaków 56 
99-300 Kutno

tel. 660945495
e-mail: wozniakow-oratorium@salezjanie.pl 
www: http://www.wozniakow.salezjanie.pl  

Prezes: ks. Piotr Szlufik

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Kutnie

ul. Jesienna 2 
99-300 Kutno

tel. 24 254 22 15

Prezes: Czesław Rybicki
Przewodniczący: ks. Stanisław Zarossa

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11 b
99 -300 Kutno

tel. 608184730
tel.24 355 66 69

e-mail: pzn.kutno@op.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie

ul. 29 Listopada 27
99-300 Kutno

tel. 24 253-34-27
fax. 24 253-34-27

e-mail: orew.niezabudka@poczta.onet.plzk.kutno@psouu.org.pl
http://kutno.psoni.org.pl/

Zarząd:
Przewodniczący: Jerzy Plichta
Wiceprzewodnicząca: Barbara Marianna Królikowska
Wiceprzewodnicząca: Urszula Maria Siemianowska
Skarbnik: Elżbieta Tomasik
Sekretarz: Marzena Woźniak
Członek Zarządu: Ewa Pogorzelska
Członek Zarządu: Jolanta Zdzisława Walczak


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Kutnie

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11/5
99-300 Kutno

tel. /fax 24 355 56 54
kom. 512 383 512
e-mail:ptwkkutno@autograf.pl 

KRS: 0000076301

Zarząd: 
Prezes: Danuta Matczak
Vice Prezes: Jerzy Tomczak
Skarbnik: Leszek Kubiak
Sekretarz: Hanna Paluszkiewicz
Członek Zarządu: Krzysztof Walczak
Członek Zarządu: Janina Maj
Członek Zarządu: Teresa Bojanowska
Członek Zarządu: Joanna Lewicka
Członek Zarządu: Urszula Andrysiewicz

 

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "Activus"

ul. Podrzeczna 42/44
99-300 Kutno

e-mail: stowarzyszenie_activus@o2.pl 

KRS: 0000252812

Zarząd:
Prezes: Janina Stanisława Wiśniewska
Vice prezes: Wojciech Kargier
Sekretarz: Daniel Szczygielski
Skarbnik: Adam Wiśniewski

 

Stowarzyszenie AMISTAD

ul. Staszica 7
99-300 Kutno

e-mail:amistad1@onet.eu 
tel.781 947 406

KRS 0000316133

Zarząd:
Prezes: Maria Magdalena Jagodzińska
Vice prezes: Robert Artur Gałucha
Sekretarz: Artur Bogusławski
Skarbnik: Marta Dusza

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno

ul. Generała Józefa Bema 3
99-300 Kutno

tel.  24 253 76 79

KRS 0000233594

Zarząd:
Prezes: Władysław Janik
Wiceprezes: Marek Byczkowski
Skarbnik: Agnieszka Marzenna Arkuszewska
Członek Zarządu: Przemysław Chmurski
Członek Zarządu: Waldemar Mieczysław Tatarata

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS Róża Kutno w Woźniakowie

Woźniaków 56
99-300 Kutno

tel. 735 201 218;    604 489 191 
e-mail: kontakt@roza.kutno.pl; salosrozakutno@gmail.com 

https://roza.kutno.pl/


Zarząd:

Prezes Zarządu: Henryk Chibowski tel. +48 604 489 191

Wiceprezes Zarządu: Robert Marcin Marzec tel. +48 666 312 943

Wiceprezes Zarządu: Damian Jarosław Lech tel. +48 519 700 555

Sekretarz Zarządu: Małgorzata Świtkiewicz tel. +48 695 590 930

Skarbnik Zarządu: Ryszard Kotarski tel. +48 696 518 225

Członek Zarządu: Marcin Stępniak tel. +48 795 017 039

Członek Zarządu: Joanna Falczewska tel. +48 502 331 208

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin przy Parafii św. Wawrzyńca

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3
99-300 Kutno

tel. 24 254 24 11

Przewodnicząca Oddziału : Irena Jankowska

Stowarzyszenie Rodzice Razem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

ul. AL. ZHP 1B/13
99-300 Kutno

tel. 790 739 443
e-mail:rodzicerazem@gmail.com

KRS 0000549658

Zarząd:
Prezes: Danuta Kamińska
Wiceprezes: Emilia Joanna Smoczyńska
Skarbnik: Bogusława Kołodziejczak
Sekretarz: Jolanta Elżbieta Kamińska
Członek Zarządu: Magdalena Swenderska 

Stowarzyszenie Promocji Muzyki

ul. Pałacowa 8
99-300 Kutno 

e-mail:j-domagala@wp.pl 

KRS 0000576318

Zarząd:
Prezes: Joanna Domagała
Członek Zarządu: Kinga Małgorzata Szczepanik
Członek Zarządu: Iwona Anna Blacha

Koło nr 109 "METALURG" Kutno Okręg Mazowiecki PZW

ul. Sikorskiego 11/5; 99-300 Kutno

tel. 698395545
tel. 606379696

e-mail: zbigniew_gralewski@op.pl 

https://www.metalurg.wedkuje.pl/media/kolo,kolo-metalurg-kutno,0,3615,527.html

Prezes: Zbigniew Gralewski  - tel. 698395545
Skarbnik: Elżbieta Grzybowska  - tel. 606379696

Akademia Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno

Gołębiew Nowy 1d/15
99-300 Kutno

Prezes: Aleksander Grabowski

tel. 601 059 915

https://www.facebook.com/kickboxingkutno

Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"

ul. Jagiełły 6
99-300 Kutno

e-mail: jacek@kud.la

Prezes: Jacek Kudła

Klub Sportowy "Kutno"

ul. Kościuszki 26 
99-300 Kutno 

tel. 531 111 046
e-mail: biuro@kskutno.pl

http://kskutno.pl/

Prezes: Zbigniew Tomczak tel. 606 911 241 

Koszykarski Klub Sportowy PRO-BASKET Kutno

ul. Kościuszki 26
99-300 Kutno 

www: http://probasket.net.pl 

Prezes: Mariusz Piątek

"Na Siodełku" Klub Turystyki Rowerowej Kutno

ul. Żółkiewskiego 4
99-300 Kutno

e-mail: ktrkutno@wp.pl 
www.facebook.com/ktrkutno

Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek" w Kutnie

ul. Marii Konopnickiej 11
99-300 Kutno 

e-mail: uksdefinek@gmail.com

Prezes :Anna Szczepańska

Uczniowski Klub Sportowy "Posejdon"

ul. Kościuszki 54
99-300 Kutno

Prezes: Daniel Mijas

Koło nr 110 "METALURG" Kutno Okręg Płocko-Włocławski PZW

ul. Henryka Sienkiewicza 15
87-800 Włocławek

tel. 54 234 47 91 

Prezes: Jacek Byczek

Koło Szachowe „Królewska Pasja” przy szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie

ul. Kościuszki 26
99-300 Kutno

Kutnowski Klub Karate dő "Tsunami"

ul. Sowińskiego 27
99-300 Kutno

tel. 24 254 50 93
kom. 601 291 823

Kutnowski Klub Turystyczny

ul. Wilcza 3 b 
99-300 Kutno

tel. 532 655 200

Kutnowskie Stowarzyszenie Bokserskie "Stal" w Kutnie

ul. Wilcza 4/1
99-300 Kutno

Kutnowskie Stowarzyszenie Lotnicze

Plac Wolności 6
99-300 Kutno

tel. 728 981 713

Kutnowskie Towarzystwo Tenisowe

ul. Filipowicza 1
99-300 Kutno

Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Kutnie

ul. Warszawskie Przedmieście 26
99-300 Kutno

tel. 24 253 78 64

MKS STAL BIS Kutno

ul. Wyszyńskiego 11/ lok. 101 
99-300 Kutno 

te. 603 340 998

Polska Mała Liga Baseballa

al. Małej Ligi 1 
99-300 Kutno

tel. 24 254 45 69

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Oddział w Kutnie

ul. Batorego 7/6 
99-300 Kutno

tel. 24 254 74 16
kom. 694 271 373

Oficjalny Fan Club Widzewa Łódź OFC Kutno

ul. Kościuszki 22/27 
99-300 Kutno

Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe STASZIC-KUTNO

ul. Oporowska 7
99-300 Kutno

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna "Za torami"

ul. Konduktorska 13
99-300 Kutno

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Tęcza"

ul. Bema 3
99-300 Kutno

Stowarzyszenie Wędkarskie "Zalew"

ul. Narutowicza 47
99-300 Kutno

Tai Chi i Lok Hup Klub Kutno

ul. Wilcza 3a/31 
99-300 Kutno

tel. 517 733 227

Uczniowski Klub Sportowy "IPPON" MDK

ul. Staszica 8
99-300 Kutno

tel. 24 254 79 37

Stowarzyszenie "Bike Club Kutno"

ul. Ks. Piotra Skargi 4
99-300 Kutno

tel. 509 293 126

Stowarzyszenie KUTNO BIEGA

ul. Stefana Batorego 30
99-300 Kutno

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki

ul. Wojska Polskiego 5
99-300 Kutno

tel 24 355 10 12 (wew. 111)

Stowarzyszenie Chór Speranza

ul. Lelewela 7
99-300 Kutno

tel. 604 308 099

Stowarzyszenie Przyjaciół I Kutnowskiego Szczepu Innominata

ul. Dąbrowskiego 1
99-300 Kutno

Polskie Towarzystwo Różane

ul. Żółkiewskiego 4
99-300 Kutno

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. J. H. Dąbrowskiego

ul. Dąbrowskiego 1
99-300 Kutno

Grupa Przyjaciół "od jutra"

ul. Teatralna 1 
99-300 Kutno

tel. 24 252 82 92

Ochotnicza Straż Pożarna "Dąbrowszczak"

ul. Dąbrowskiego 1
99-300 Kutno

tel. 606 258 097

Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie

ul. 1 Maja 7
99-300 Kutno

Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” przy Parafii pw. Bł. Męczenników Kutnowskich

ul. Kochanowskiego 26
99-300 Kutno

tel. 509 093 937
tel. 503 656 157

Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Szpitalu Samorządowym w Kutnie

ul. Kościuszki 52 
99-300 Kutno

tel. 502 434 512

Stowarzyszenie Łączy Nas Jeden Cel

ul. Mickiewicza 48
99-300 Kutno

tel. 663 323 250

Logotypy unijne