Wsparcie dla organizacji

Zapraszamy do korzystania z oferty Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych w Kutnie. Nasze usługi skierowane są zarówno do organizacji pozarządowych, ale również do grup nieformalnych chcących założyć organizację.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z form wsparcia

Doradztwo kluczowe

We wszystkich zakresach funkcjonowania organizacji. Proponujemy doradztwo księgowe, prawne, marketingowe, w obszarze tworzenia projektów, pisania wniosków, tworzenia ofert realizacji zadań publicznych, sprawozdawczości,  zakładania stowarzyszenia/fundacji, obowiązków i praw organizacji pozarządowych, rozpoczęcia działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej, zakładania spółdzielni, tworzenia strategii rozwoju organizacji. Doradztwo jest formą indywidualnego spotkania edukacyjnego. Kontakt: opus@opus.org.pl kom. 502 570 822

Doradztwo księgowe dla organizacji

Bezpłatnego konsultacje księgowe dla organizacji. Małgorzata Wybrańczyk, księgowa Centrum OPUS kontakt: email: opus@opus.org.pl kom. 502 570 822
Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych w Kutnie ul. Narutowicza 20 (Dworek Modrzewiowy) 99- 300 Kutno Biuro COPiIL czynne: wtorek       12:00 -16:00 środa           9:00 -14:00 czwartek    9:00-17:00 piątek         9:00 -12:00
Logotypy unijne