O Nas


Strona powstała w wyniku realizacji projektu „Modelowe Kutno”. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, partnerem jest Miasto Kutno. 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kutna i organizacji pozarządowych w latach 2014 – 2015 w oparciu o „Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. 

Strona ma być miejscem informowania, wymiany doświadczeń, nawiązywania partnerstw i umożliwiania organizacjom pozarządowym z terenu Miasta Kutna uczestniczenia w procesach konsultacyjnych realizowanych przez Miasto.

opus_logo_smallCentrum OPUS (http://www.opus.org.pl)jest organizacją pozarządową, która wspiera kutnowskie organizacje pozarządowe od 2009 roku. Doradzamy, szkolimy, pomagamy organizacjom pozarządowym w prowadzeniu działalności statutowej oraz działalności ekonomicznej (usługi księgowe, pomoc przy tworzeniu projektów, organizowaniu zbiórek, pozyskiwaniu darowizn, itp.)

Logotypy unijne